Nemzeti ünnepek Európában

A nemzeti ünnep minden esetben egy olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. Fontos megemlíteni, hogy nem egyezik meg a nemzeti emléknappal. A legtöbb országnak egy nemzeti ünnepe van egy évben, más országoknak több is. A nemzeti ünnep legtöbbször azon a napon van, amikor az adott állam vagy tartomány elnyerte függetlenségét. Más esetekben az ország védőszentjének napja vagy kiemelkedő történelmi esemény válhat nemzeti ünnepnappá.

A nemzeti ünnep fontossága és az ünneplés mértéke országonként eltérő. Franciaországban például a nemzeti ünnepen, július 14-én (a Bastille lerombolásának napján) az egész országban kitűzik a trikolórt és ünnepelnek, az elnök a párizsi Champs-Élysées-n személyesen is megjelenik. Az Egyesült Királyságban az egyes tagországok nemzeti ünnepei visszafogott események jellemzően zászlók nélkül. Az Egyesült Királyság közös nemzeti ünnepét a Trooping the Colour nevű zászlós díszszemle jelenti, amelyet általában június második szombatján tartanak. Cikkünkben összegyűjtöttünk pár további állami ünnepnek számító nemzeti ünnepet Európa különböző országaiból.

  •              Németország, október 3.

A német egység napja Németország nemzeti ünnepe, amelyet minden évben október 3-án ünnepelnek. A német egység napja az 1990-es német újraegyesítésnek állít emléket, amikor a Német Demokratikus Köztársaság hivatalosan is egyesült a Német Szövetségi Köztársasággal. A nap hivatalosan nem magának az újraegyesülésnek, hanem a német nép egységének állít emléket – ez a törekvés a 19. századra nyúlik vissza.

  •              Csehország, október 28.

A csehek októberben ünneplik Csehszlovákia megalakulását, 1918-ban a függetlenség íly módon történő visszanyerését az Osztrák-Magyar Monarchiától. Az ünnepi ünnepségek a Cseh Köztársaságban sok helyen zajlanak. Fontos ünnepi hely a prágai Vítkovban található nemzeti emlékmű, ahol hagyományosan katonai felvonulást tartanak, egy perc csendet tartanak és koszorút helyeznek el egy ismeretlen katona sírjánál. Ez nap egybeb a Cseh Köztársaság napja is. A prágai vár Vladislav termében a Cseh Köztársaság elnökét hagyományosan Csehország állami kitüntetéseivel jutalmazzák kiválasztott személyiségeknek.

  •              Dánia, június 5.

Június 5-e munkaszüneti nap, az úgynevezett alkotmánynap, amikor a dánok megemlékeznek az 1849-ben megalakult megyei alkotmány aláírásának évfordulójára, a dán alkotmányos monarchiára és az 1953. évi módosított alkotmányra, amelyet ugyanazon a napon írtak alá.

  •              Olaszország, június 2.

Az Olasz Köztársaság napját minden év június 2-án ünneplik, amely Olaszország nemzeti ünnepnapja. A hivatalos ünnepségre Rómában kerül sor. Az Olasz Köztársaság napja Olaszország egyik nemzeti szimbóluma. Az ünnepség az 1946-ban az általános választójog alapján tartott intézményi népszavazásról emlékezik meg, amelyben az olasz embereket szavazásra szólították fel, hogy döntsenek az államformáról a második világháború és a fasizmus bukása után. A Rómában rendezett ünnepségen babérkoszorút helyeznek az ismeretlen katona szobrára, ami az Altare della Patrián található, valamint egy katonai felvonulást is rendeznek a római Via dei Fori Imperiali mentén. A katonai felvonuláson minden olasz fegyveres erő, a köztársasági rendőri erők és az Olasz Vöröskereszt is részt vesz. A katonai parádét először 1950-ben vezették be a hivatalos ünnepségek jegyzőkönyvébe.

A görögök egyik legnagyobb nemzeti ünnepe márciusban van, ekkor emlékeznek meg arról a szabadságharcról, mely 1821-1831-ig tartott, s melynek eredményeképpen a görögöknek sikerült elszakadni és függetlenné válni az Oszmán Birodalomtól. Ezen a napon az utcákon, házakon, a gyerekek és a felnőttek kezében, mindenfelé görög zászlók láthatók, országszerte felvonulásokat és táncokat rendeznek.

  •              Spanyolország, október 12.

Minden év októberében, Spanyolország nemzeti ünnepén (Hispánia Napján) arról emlékeznek meg a helyiek, hogy 1492. október 12-én Kolumbusz Kristóf, a genovai származású tengerész, közel két hónap hajózás után, még éppen matrózai lázadásának kitörése előtt megpillantotta a horizonton Guanahaní szigetét. A szigetet – miután kikötött a Spanyol Királyságtól kapott hajóival – a Megváltóról San Salvadornak nevezte el, így indítva a spanyol birodalmat, és vele együtt a spanyol nyelvet is világhódító útjára. A nemzeti ünnep munkaszüneti nap is a spanyol emberek számára.

  •              Szlovénia, június 25.

Minden év június 25-e a szlovén állam ünnepe, a függetlenség 1991-es kikiáltásának emléknapja. Ezen a napon lépett ki Szlovénia és Horvátország a jugoszláv államszövetség.

  •             Oroszország, június 12.

Ez a júniusi ünnep a legfiatalabb állami ünnep az országban, mégis már Oroszország legújabb kori történetének részévé vált. Mi több, Oroszország Napja a legújabb kori történelem kiindulópontja. Ettől az időponttól, június 12-től lehet kezdeni nemcsak a legújabb kori történelem számítását, de az új államiság kezdetét is Oroszországban, amely az alkotmányos föderalizmus, valamint az egyenlőség és a partnerség elvein alapszik. Az Oroszország Napja nevet a június 12-ei ünnep 2002. február 1-jén kapta, ekkor lépett hatályba a Munka Törvénykönyve az Orosz Föderációban. Ma Oroszország Napja a szabadság és a polgári béke ünnepe, az emberek közötti egyetértés ünnepe, amely a jog és az igazságosság alapján jön létre. Oroszország Napja a nemzeti egység jelképének is tekinthető, ezenkívül a közös felelősségvállalás szimbólumának, Oroszországnak úgy a jelenéért, mint a jövőjéért is.

Külföldi utazás előtt mindig kössünk utasbiztosítást, hogy üdülésünket maximálisan ki tudjuk élvezni!

Következő cikkünk: Nemzeti ételek Európában