Honlap > Káresemény bejelentése

Biztosítási káresemény bejelentése

Mi a teendő, ha külföldön bajba kerül és segítségre szorul?

Hívja fel minél előbb asszisztencia szolgálatunkat, amely a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll. Kollégáink megkeresik a legközelebbi korházat, rendezik a felmerülő költségeket és segítenek a nyelvi problémák áthidalásában. És persze minden másban, amiben tudnak.

Ha külföldön sürgős segítségre van szüksége, hívja a +36/1/999-5932-es segélyvonalunkat.

  • Megkeressük a legmegfelelőbb orvosi intézményt
  • Kifizetjük a felmerülő kezelési költségeket
  • Segítünk a nyelvi akadályok leküzdésében
  • Tanácsot adunk a problémás helyzetek megoldására

Az külföldi orvosi és egyéb kapcsolódó költségeinek megtérítéséhez, küldje el az alábbi dokumentumokat emailben a claims@axa-assistance.hu címre:

  • Kitöltött káresemény formanyomtatvány (a káreseményre vonatkozó az alábbi dokumentumok közül)
  • Orvosi és gyógyszer számlák fénymásolata (az eredetit őrizze meg)
  • Orvosi jelentések fénymásolata
  • Minden egyéb lényeges dokumentum
A kár bejelentése postai úton is lehetséges. A kárbejelentő formanyomtatvány és minden egyéb dokumentum a következő címünkre postázható: AXA Assistance, 1039 Budapest, Szentendrei út 303.

A kárrendezéshez szükséges dokumentumok hiánytalan beérkezésétől számított 15 napon belül elbíráljuk a kárigényt. Valamilyen, a kárrendezéshez szükséges dokumentum vagy adat hiányában legkésőbb a kárigény benyújtásától számított egy hónapon belül felvesszük a kapcsolatot a biztosítási szolgáltatást igénylő személlyel a hiányzó dokumentumok pótlásának érdekében.

A hiánypótlásként beküldött dokumentumok kézhezvételétől számított 30 napon belül értesítjük a kárigény elbírálásának eredményéről.

A biztosítási szolgáltatás kifizetése az erre jogosult személy bankszámlájára történik. Baleseti halál esetén a biztosító a biztosítási összeget a szerződésben megnevezett kedvezményezettnek fizeti ki. Kedvezményezett személy hiányában a biztosítási összeg az elhunyt biztosított örököse részére kerül kifizetésre.

A biztosítási szolgáltatás teljesítésének pénzneme magyar forint. Külföldi devizákban felmerült költségek térítésére, a jogszabályokkal összhangban, a káresemény napján érvényes, MNB által kihirdetett árfolyamot alkalmazza a biztosító.

 Káresemény bejelentése - orvosi költségek, poggyász és felelősségbiztosítás
 Káresemény bejelentése - útlemondási biztosítás
 Káresemény bejelentése - balesetbiztosítás
 
Infographic_HU-(1).jpg

V případě, že nesouhlasíte s naším stanoviskem k události, můžete zažádat o její přezkoumání.


Jak o přezkoumání zažádat

  1. Kontaktujte nás e-mailem na claims.travel@axa-assistance.cz nebo nám zašlete dopis na adresu AXA Assistance, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4.
  2. Ke své žádosti přiložte tyto nezbytně nutné náležitosti:  

Dokumenty (posudky, lékařské zprávy, protokoly), které vnesou do případu nové skutečnosti a fakta (bez těchto dokumentů nebude možné událost znovu posoudit).

Referenční číslo události (uveďte do předmětu e-mailu či dopisu).

Podrobný popis, s čím konkrétně nesouhlasíte a jaké skutečnosti žádáte přezkoumat.

 

Jak dlouho nám přešetření zabere

Na přezkoumání události nám zákon stanovuje lhůtu 30 dní. Snažíme se ale vše prošetřit co nejrychleji. Požádáme vás o vyčkání na kontakt z naší strany.